Poradnia Chirurgiczna

 

UWAGA – Zmiany organizacyjne

W związku z ryzykiem epidemiologicznym zmieniamy organizację pracy:

 1. Rejestracja wyłącznie telefoniczna (nr tel 77 461 29 10) – telefon czynny w godzinach pracy przychodni. Lekarz przyjmuje wyłącznie po telefonicznym zgłoszeniu i potwierdzeniu wizyty przez rejestratorkę
 2. W dniu umówionej wizyty po zgłoszeniu się do przychodni należy obowiązkowo potwierdzić wizytę w rejestracji.
 3. Osoby z gorączką, kaszlące lub z dusznością proszone są o pozostanie w domu.
 4. W poczekalni mogą przebywać maksymalnie 4 osoby, zachowując bezpieczne odstępy (min. 2 metry).
 5. UWAGA! Każda osoba przebywająca w pomieszczeniach poradni chirurgicznej musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie i obowiązują do odwołania.


Poradnia chirurgiczna w Strzelcach Opolskich udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

 • Aby uzyskać poradę specjalisty w Poradni Chirurgicznej należy okazać skierowanie oraz dokument tożsamości.
 • Bez skierowania lub w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, świadczenia medyczne są udzielane odpłatnie według cennika.
 • W sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia skierowanie nie jest wymagane.
 • Na wizytę u lekarza obowiązuje wcześniejsza rejestracja. O kolejności przyjęć pacjentów decyduje lekarz. Godzina przyjęcia ma charakter orientacyjny.
 • Rejestrację telefoniczną należy potwierdzić po przybyciu do poradni okazując dokument tożsamości, niezbędny w celu weryfikacji uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Zaświadczenia lekarskie są wydawane odpłatnie (z wyjątkiem zaświadczeń ZUS ZLA).
 • Na prośbę pacjenta Poradnia wydaje kopię Historii choroby.

WAŻNE

Wizyta u lekarza odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty. Na wizytę u lekarza należy przygotować skierowanie, wyniki dotychczasowych badań i konsultacji oraz informację o stosowanych lekach.

 

Poradnia Chirurgiczna mieści się w Strzelcach Opolskich przy ulicy Powstańców Śląskich 9 (obok dworca PKS). Numer telefonu do rejestracji: 77 461 29 10