A A A

Informacje dla pacjentów

Poradnia chirurgiczna w Strzelcach Opolskich udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

  • Aby uzyskać poradę specjalisty w Poradni Chirurgicznej należy okazać skierowanie oraz dokument tożsamości.
  • Bez skierowania lub w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, świadczenia medyczne są udzielane odpłatnie według cennika.
  • W sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia skierowanie nie jest wymagane.
  • Na wizytę u lekarza obowiązuje wcześniejsza rejestracja. O kolejności przyjęć pacjentów decyduje lekarz. Godzina przyjęcia ma charakter orientacyjny.
  • Rejestrację telefoniczną należy potwierdzić po przybyciu do poradni okazując dokument tożsamości, niezbedny w celu weryfiacji uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Zaświadczenia lekarskie są wydawane odpłatnie (z wyjątkiem zaświadczeń ZUS ZLA).
  • Na prośbę pacjenta Poradnia wydaje odpłatnie kopię "Historii choroby". Odpłatność wynosi 50gr za stronę.

WAŻNE

PACJENCIE! Nie korzystasz z wizyty? Odwołaj ją! W ten sposób inny pacjent szybciej otrzyma pomoc. Tylko w marcu blisko 2000 osób nie zgłosiło się na umówioną wizytę do lekarzy specjalistów w naszym województwie, co oznacza, że rocznie przepada prawie 25 tys. wizyt. Gdy z różnych przyczyn losowych nie możesz stawić się w u lekarza w umówionym terminie, blokujesz dostęp do poradni dla innych pacjentów. Lekarz czeka na Ciebie i nie może w tym czasie przyjąć innej osoby. Nie zapomnij powiadomić przychodnię o rezygnacji z wizyty! Możesz to zrobić osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu: 77 461 29 10 lub przez formularz.