A A A

Informacje dla pacjentów

Poradnia chirurgiczna w Strzelcach Opolskich udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii oraz medycyny sportowej.

Aby uzyskać poradę lekarską w Poradni Chirurgicznej należy okazać skierowanie oraz dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. Należy również posiadać aktualną książeczkę RUM w celu umożliwienia rozliczenia udzielonych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Bez skierowania lub w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, świadczenia medyczne są udzielane odpłatnie według cennika.

W sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia skierowanie nie jest wymagane.

Na wizytę u lekarza obowiązuje wcześniejsza rejestracja. O kolejności przyjęć pacjentów decyduje lekarz. Godzina przyjęcia ma charakter orientacyjny.

Rejestrację telefoniczną należy potwierdzić po przybyciu do poradni okazując dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zaświadczenia lekarskie są wydawane odpłatnie (z wyjątkiem zaświadczeń ZUS ZLA).

Na prośbę pacjenta Poradnia wydaje odpłatnie kopię "Historii choroby". Odpłatność wynosi 50gr za stronę.