A A A

Informacje dla pacjentów

Poradnia chirurgiczna w Strzelcach Opolskich udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

  • Aby uzyskać poradę specjalisty w Poradni Chirurgicznej należy okazać skierowanie oraz dokument tożsamości.
  • Bez skierowania lub w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, świadczenia medyczne są udzielane odpłatnie według cennika.
  • W sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia skierowanie nie jest wymagane.
  • Na wizytę u lekarza obowiązuje wcześniejsza rejestracja. O kolejności przyjęć pacjentów decyduje lekarz. Godzina przyjęcia ma charakter orientacyjny.
  • Rejestrację telefoniczną należy potwierdzić po przybyciu do poradni okazując dokument tożsamości, niezbedny w celu weryfiacji uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Zaświadczenia lekarskie są wydawane odpłatnie (z wyjątkiem zaświadczeń ZUS ZLA).
  • Na prośbę pacjenta Poradnia wydaje odpłatnie kopię "Historii choroby". Odpłatność wynosi 50gr za stronę.